dr Justyna Sadowska

Notariusz w Sieradzu, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - kierunek Prawo: stacjonarne studia magisterskie i stacjonarne studia doktoranckie, aplikację notarialną odbyła w Izbie Notarialnej w Łodzi uzyskując status zastępcy notarialnego, a następnie została powołana na stanowisko notariusza, autorka publikacji naukowych przede wszystkim z zakresu postępowania cywilnego w sprawach medycznych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na studiach podyplomowych Prawo rodzinne z elementami psychologii dla sędziów sądów powszechnych orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prelegentka licznych konferencji naukowych.