dr hab. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, prof. UAM

Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi.