Katarzyna Gonera, sędzia SN

Od 2000 r. sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.