dr Krzysztof Drozdowicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń o ochronę dóbr osobistych, wizerunku, publikację sprostowania prasowego oraz z zakresu własności intelektualnej. Prowadzi kancelarię radcy prawnego z siedzibą w Poznaniu.