Magdalena Tokarska

Magister prawa, doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia konstytucyjne i cywilistyczne w procesie karnym oraz problematyka konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego. Pracę doktorską, dotyczącą prawa pokrzywdzonego do sądu, przygotowuje pod opieką dr. hab. Andrzeja Światłowskiego.