dr hab. Marcin Sokołowski, prof. UAM

Od 15 lat nieprzerwanie związany z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pełni obowiązki naukowe adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego. Jest wykładowcą prawa Unii Europejskiej oraz przedmiotu Prawo Prywatne Międzynarodowe. Autor współpracował także z Instytutem Prawa Międzynarodowego Prywatnego im. Maxa Panck’a w Hamburgu. Zainteresowania badawcze Autora zogniskowane są na prawie cywilnym i rodzinnym, szczególnie prawie prywatnym międzynarodowym. Dr Marcin Sokołowski wiedzę teoretyczną od lat łączy z praktyką adwokacką, jednak w pracy zawodowej najbardziej ceni sobie działalność dydaktyczną i spotkanie ze studentami.