dr Marek Grzywacz

prawnik, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, wykładowca akademicki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską pt.: „Prawnoadministracyjne instrumenty bezpieczeństwa surowcowego państwa” przygotował pod opieką naukową prof. dra hab. Marka Wierzbowskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym państwa, prawnych aspektach transformacji energetycznej przedsiębiorstw, postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Członek grupy doradczej Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna do spraw Energii, w zakresie transformacji sektora energetycznego. Współpracownik największych krajowych kancelarii prawnych.