Marzena Andrzejewska

Magister prawa, doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ, aplikantka adwokacka przy ORA w Krakowie; w procesie karnym szczególnie zainteresowana modelem nadzwyczajnych środków zaskarżenia i kontrolą odwoławczą; pod opieką prof. dr. hab. Piotra Hofmańskiego przygotowuje dysertację doktorską: „Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym”.

 • Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
  %
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: PDF
  75,65 zł
  89,00 zł
  Najniższa cena: 71,20 zł
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...