dr Mateusz Blocher

Doktor nauk prawnych, adwokat, specjalizuje się w prawie bankowym publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki usług płatniczych, kredytu konsumenckiego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Indywidualnie rekomendowany w rankingach Legal 500 oraz Chambers FinTech Legal w kategorii „Star Associates".