Mateusz Kupiec

Pracownik naukowy Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prawnik w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Autor publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii.