dr Mateusz Tomczyk

Prawnik, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych i Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 2018r., broniąc rozprawę o tytule „Karalne przywłaszczenie autorstwa" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor publikacji poświęconych m.in. tematyce prawa karnego i praw autorskich.