Michał Jan Wieczorek

Absolwent WPiA UAM, na co dzień zastępca notarialny, okazjonalnie badacz poezji współczesnej (publikował szkice w „Pro Arte", „Ścieżki interpretacji. Szkice nie tylko o poezji", „Literatura-Kultura-Lektura. Dzisiejsze spojrzenie na teorie i praktyki badań literackich i kulturowych", współpracował przy grancie „Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych"). Miłośnik prawa cywilnego oraz wyznaniowego, a po godzinach zwolennik kampu, praktykujący bibliofil i hedonista.