dr Michał Rams

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński, doktor nauk prawnych, adwokat. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki w ramach I konkursu PRELUDIUM (prowadził badania m.in. w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji), autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesu karnego.