Monika Tomaszewska

Ekonomista, absolwentka Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Praktyk z ponad 26 letnim stażem. Zdobywała doświadczenie zawodowe w prywatnej firmie jako specjalista ds. marketingu, a także jako specjalista ds. rozwoju zawodowego i szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy. Od 13 lat związana z Urzędem Miejskim, gdzie jako kontroler wewnętrzny poznała dziedziny sektora finansów publicznych, na szczeblu gminy i jej jednostek organizacyjnych, specjalizuje się w kontroli zarządczej i zarządzaniu ryzykiem, procedurach i regulacjach wewnętrznych, koordynator kontroli zarządczej, członek zespołu ds. kontroli zarządczej. Zaangażowana w implementowanie standardów kontroli zarządczej do działalności Urzędu i jego jednostek organizacyjnych. Słuchaczka kilkunastu szkoleń z dziedziny kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, planowania przestrzennego, rozliczania dotacji, rewitalizacji. Od ponad 7 lat kieruje Wydziałem Planowania Przestrzennego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz tematów pokrewnych.