r.pr. dr Piotr Gil

Doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; radca prawny z wieloletnim doświadczeniem; wykładowca na szkoleniach dla aplikantów, radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów; specjalizuje się w szeroko rozumianym postępowaniu cywilnym, postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz gospodarczym; autor wielu opracowań (monografii, komentarzy, artykułów) poświęconych tym dziedzinom.