r. pr. dr Piotr Gil

Adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Radca prawny z dwudziestoletnim doświadczeniem. Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów, radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów. Autor licznych opracowań (monografii, komentarzy, artykułów), specjalizujący się w szeroko rozumianym postępowaniu cywilnym, postępowania upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.