r. pr. Piotr Zimmerman

Radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k., licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. By­ły sę­dzia są­dów upa­dło­ścio­wych w War­sza­wie i Sz­cze­ci­nie, wie­lo­let­ni sę­dzia-komisarz w naj­więk­szych po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych w Pol­sce.

Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego i znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Li­der w spe­cja­li­za­cji Pra­wo upa­dło­ścio­we i na­praw­cze w ran­kin­gu Kan­ce­la­rii Praw­ni­czych Rzecz­po­spo­li­tej od 2008 r.

Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem czterech wydań "Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego" (Wydawnictwo C.H.Beck) oraz jednym z autorów publikacji "Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6." Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej.