Przedsprzedaż

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Promocyjna cena 5% taniej
 • 284,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
30 listopada 2021
Powiadomienie o premierze ›

Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) ze szczegółowym omówieniem: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od... więcej ›

Promocja

Teraz z tym produktem, możesz kupić:

Kalendarz Prawnika 2022 Podręczny za 9,90 zł z VAT

Promocyjny produkt możliwy do dodania w koszyku.

Opis książki

Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) ze szczegółowym omówieniem:

 • zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności;
 • skutki ogłoszenia niewypłacalności;
 • przeprowadzanie działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań;
 • wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji czy zaspokojenie wierzycieli.

Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących tym postępowaniem i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Jego niewątpliwą zaletą jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa oraz przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów.

Komentarz zachowuje swoją aktualność w obliczu dynamicznego rozwoju wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa i podejmowanymi ograniczeniami, które dotykają wiele branż i sektorów gospodarczych oraz mogą przyczynić się do wzrostu liczby postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Przedsiębiorcy, którzy wskutek narastających zobowiązań lub braku skutecznej windykacji u kontrahentów zmagają się z problemem płynności finansowej, są zagrożeni niewypłacalnością lub już znajdują się w stanie niewypłacalności znajdą w komentarzu odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób bezpiecznie i efektywnie wyjść z sytuacji kryzysowej oraz jakie możliwe kroki prawne podjąć, gdy koniecznym okaże się złożenie wniosku restrukturyzacyjnego, czy wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym m.in. jakie są ich szanse na skuteczną restrukturyzację oraz jaką formę restrukturyzacji spośród czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego wybrać. W komentarzu zawarte są również informacje o warunkach i zaletach poszczególnych sposobów restrukturyzacji zobowiązań, powinnościach stron, obowiązujących terminach oraz konsekwencjach niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Komentarz został wzbogacony o najnowsze orzecznictwo oraz dotychczasowy dorobek doktryny, co zapewnia Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny.

Siódme wydanie zawiera omówienie wszystkich nowelizacji Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego od ostatniego wydania, wynikające m.in. z:

 • ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest zapewnienie spójności pomiędzy ustawią z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802) a ustawią z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55), tak aby możliwa była obsługa postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, w szczególności nieprowadzących działalności gospodarczej, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy. Pozostałe zmiany sprowadzają się do zmian o charakterze porządkującym i czyszczącym. Co do zasady zmiany te wynikają z rozwiązań technicznych wykorzystanych w ramach budowy Krajowego Rejestru Zadłużonych i systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Ich celem jest zapewnienie koherencji pomiędzy rozwiązaniami technicznymi, a przepisami prawa. Ponadto nowelizacja, implementując dyrektywę 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, zmienia przepisy prawa restrukturyzacyjnego regulujące postępowanie o zatwierdzenie układu, wprowadzając na stałe do polskiego porządku prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne; wejście w życie: 1.12.2021 r.;
 • ustawy z 18.11.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), która wprowadziła zmiany związane z utworzeniem adresu do doręczeń elektronicznych; wejście w życie: 1.7.2021 r.;
 • ustawy z 16.7.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1298), dotyczący pomocy publicznej; wejście w życie zmiany: 11.8.2020 r.

Autor-praktyk, bazując na wieloletnim doświadczeniu w stosowaniu prawa upadłościowego, udziela praktycznych wskazówek pomocnych zarówno osobom zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa – sędziom, radcom prawnym, adwokatom, jak i osobom spoza grona prawników, np. przedsiębiorcom – kiedy i jak wnosić o ogłoszenia upadłości, czy wierzycielom – jak skutecznie dochodzić wierzytelności i bronić swoich praw w ramach postępowania upadłościowego.

Komentarz skierowany jest także do doradców restrukturyzacyjnych, zarządców i nadzorców sądowych. Adresatami komentarza są także aplikanci radcowscy i adwokaccy oraz studenci wydziałów prawa, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Premiera: 30 listopada 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 7
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1400
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1320 g
 • ISBN: 978-83-8235-219-1
 • EAN: 9788382352191
 • Kod serwisu: 00900500

Kategorie

Tagi