prof. Tomasz Siemiątkowski

Adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH oraz UKSW. Stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Hamburg, FNP w University of California-Berkeley, Boalt Hall School of Law oraz University of Minnesota, Carlson School of Management. Współautor nowelizacji KSH, członek zespołu problemowego KKPC ds. przygotowania projektu ustawy o spółce europejskiej. Przewodniczący Rady Red. Przeglądu Corporate Governance. Autor (bądź współautor) kilku książek oraz kilkunastu artykułów z zakresu prawa cywilnego I handlowego.