dr hab. Wojciech Sawczyn, prof. UAM

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.