Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady

 • 229,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 194,65 zł
  Cena katalogowa: 229,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne omówienie problematyki przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Komentarz uwzględnia nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 7.10.2022 r. Publikacja zawiera charakterystykę sześciu metod szacowania cen transferowych z przykładam ich zastosowania oraz procedurę sporządzania analizy cen transferowych... więcej ›

Opis książki

Praktyczne omówienie problematyki przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nowe, 3 wydanie uwzględnia nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 7.10.2022 r., która uchyliła obowiązki raportowania transakcji z kontrahentami o wartościach powyżej 500 000 zł oraz zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzone ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, a także zmiany wynikające z projektu nowelizacji tego rozporządzenia zamieszczonego na stronie RCL (nr 677).

Zmiany rozporządzenia polegają na: uchyleniu przepisów odnoszących się do wykazywania informacji dotyczących transakcji, o których była mowa w dotychczasowym art. 11o ust. 1a PDOPrU (tzw. pośrednie transakcje rajowe), modyfikacji w sposobie przedstawiania statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w informacji o cenach transferowych, doprecyzowaniu treści oświadczenia zawartego w Informacji TPR oraz nadaniu załącznikowi do rozporządzenia nowego brzmienia.

Publikacja podzielona jest na 3 części.

I część stanowi omówienie wybranych przepisów z PDOPrU oraz OrdPU:

 • rozdziału 1a. „Ceny transferowe" ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.), tj. art. 11a–11t;
 • rozdziału 11a. „Informacje o schematach podatkowych" ustawy 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.), tj. art. 86a–86o;
 • rozdziału 6a. „Dodatkowe zobowiązanie podatkowe" ustawy 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.), tj. art. 58a–58e.

II część publikacja zawiera komentarze do rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących cen transferowych, m.in:

 • rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1444 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1195 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Finansów z 29.8.2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1934).
 • rozporządzenia Ministra Finansów z 28.3.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 600).

Publikacja zawiera charakterystykę sześciu metod szacowania cen transferowych z przykładam ich zastosowania oraz procedurę sporządzania analizy cen transferowych. Omówione zostały również obowiązki sprawozdawcze w postaci informacji o cenach transferowych TP-R.

W tej części publikacji omówiono przede wszystkim takie zagadnienia jak:

 • elementy dokumentacji podatkowych,
 • informacje o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • unikanie podwójnego opodatkowania,
 • raje podatkowe.

Autor książki zwraca również uwagę na ryzyka podatkowe związane, m.in. z identyfikacją grupy podmiotów zobligowanych do sporządzenia dokumentacji grupowej stosownie do redefinicji pojęcia podmiotów powiązanych. Dodatkowo scharakteryzowana została analiza zgodności warunków transakcji stanowiąca alternatywę dla analizy danych porównawczych.

W III części publikacji zamieszczone zostały załączniki, tj.:

 • obwieszczenie Ministra Finansów z 20.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. z 2022 r. poz. 1260),
 • TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi, październik 2022, MF,
 • MDR-1 – informacja o schemacie podatkowym,
 • MDR-2 – zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego,
 • MDR-3 – informacja korzystającego o schemacie podatkowym,
 • MDR-4 – kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego.

W publikacji zamieszczono również Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów – Informacje o schematach podatkowych (MDR).

Ponadto w publikacji przedstawiono zagadnienia związane z restrukturyzacją działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Publikacja będzie przydatna dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, w szczególności problematyką cen transferowych, w tym dla: doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów, a także przedsiębiorców oraz pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Słowniczek wybranych pojęć

Wykaz literatury

Wstęp

Część I. Komentarze do wybranych przepisów PDOPrU oraz OrdPU

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

 • Rozdział 1a. Ceny transferowe
  • Oddział 1. Przepisy ogólne
  • Oddział 2. Zasada ceny rynkowej
  • Oddział 3. Dokumentacja cen transferowych
  • Oddział 4. Informacja o cenach transferowych
 • Rozdział 6. Pobór podatku

Ordynacja podatkowa

 • Rozdział 6a. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
 • Rozdział 11a. Informacje o schematach podatkowych

Część II. Komentarze do rozporządzeń dotyczących cen transferowych Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Rozdział 2. Badanie porównywalności
 • Rozdział 3. Metody weryfikacji cen transferowych
 • Rozdział 4. Restrukturyzacja
 • Rozdział 5. Przepis końcowy

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów, w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Załącznik. Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Przesłanki do złożenia TPR
 • 3. Zakres informacji
 • 4. Ryzyka podatkowe
 • 5. Ryzyka podatkowe – pytania i odpowiedzi

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej

Załącznik

Część III. Załączniki

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • TPR Informacja o cenach transferowych. Pytania i odpowiedzi
 • MDR-1. Informacja o Schemacie Podatkowym na podstawie art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • MDR-2. Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego na podstawie art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • MDR-3. Informacja korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • MDR-4. Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego na podstawie art. 86f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r.

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatki w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 830
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 890 g
 • ISBN: 978-83-8291-786-4
 • EAN: 9788382917864
 • Kod serwisu: 00974700

Kategorie

Tagi