Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury

Promocyjna cena
%
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka omawia następujące zmiany w przepisach: Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 11.01.2017 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 61) , która weszła w życie 25 stycznia 2017 r. wprowadziła uproszczenia dotyczące leasingu (art. 3 ust. 6 RachunkU). Umożliwia to IK dokonywanie... więcej ›

Opis książki

Książka omawia następujące zmiany w przepisach:

Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 11.01.2017 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 61) , która weszła w życie 25 stycznia 2017 r. wprowadziła uproszczenia dotyczące leasingu (art. 3 ust. 6 RachunkU). Umożliwia to IK dokonywanie kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych.

W dniu 28.7.2016 r. opublikowano Stanowisko Komitetu Standardu Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji, która zmienia zasady księgowań różnic inwentaryzacyjnych.

Wszystkie te zmiany mają wpływ na politykę rachunkowości, którą należy zaktualizować na obecny stan prawny (jej wzór prezentujemy w publikacji).

Książka uwzględnia też nowe zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych kapitałowych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Od 1.1.2016 r. obowiązuje art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 17.12.2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r. poz. 2193). Art. 86 ust. 2a wskazanej ustawy wprowadził nowe – dodatkowe - zasady odliczania podatku naliczonego w części Instytucji Kultury. Obecnie (po zmianach) część z tych Instytucji Kultury do odliczania podatku naliczonego musi stosować tzw. prewspółczynnik odliczenia. Część, poza prewspółczynnikiem, jeszcze dodatkowo wskaźnik proporcji. Pozostałe nie muszą stosować ani prewspółczynnika, ani współczynnika. W publikacji wyjaśniono jak obecnie Instytucje Kultury winny rozeznać się w tej skomplikowanej sytuacji. Jednocześnie przybliżono określony w rozporządzeniu z 17.12.2015 r. sposób obliczania prewspółczynnika.

W dniu 1.7.2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające instytucję Jednolity Plik Kontrolny do polskiego systemu prawnego. Te przepisy to przede wszystkim art. 82 § 1b oraz art. 193a OrdPU. Jednocześnie, na podstawie przepisów przejściowych, nowe obowiązki związane z JPK przesunięto w czasie dla części podmiotów, tj. dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Instytucje kultury najczęściej mieszczą się kategorii małego i średniego przedsiębiorcy.

W dniu 1.1.2017 r. weszła w życie ustawa z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (poz. 1265). W wyniku wejścia w życie tej ustawy wynagrodzenie w umowach zlecenia lub umowach o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu musi być ustalane z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej (w 2017 r. wynosi ona 13 zł).

W związku z tymi zmianami zachęcamy do zakupu książki: Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury.

W książce znajdą Państwo m.in. omówienie:

 1. W zakresie VAT:
  • jak dokonać alokacji wydatków względem dokonywanego rodzaju czynności,
  • czym jest działalność gospodarcza w świetle VATU,
  • jak rozliczyć wydatki służące działalności mieszanej (sprzedaży oraz czynnościom nieodpłatnym statutowym) – kiedy zastosować prewspółczynnik odliczenia,
  • jak rozliczyć wydatki służące sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku VAT – kiedy zastosować proporcję odliczenia,
  • jak rozliczyć wydatki służące nieodpłatnym świadczeniom statutowym oraz działaniom, które stanowią sprzedaż (opodatkowaną lub zwolnioną z podatku VAT) – kiedy zastosować zarówno prewspółczynnik oraz proporcję odliczenia,
  • jak obliczyć prewspółczynnik odliczenia podatku naliczonego,
  • jak obliczyć proporcję odliczenia podatku naliczonego,
  • jak dokonać korekty prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego (zarówno rocznej, jak i wieloletniej),
  • jak dokonać łącznej korekty prewspółczynnika jak i wskaźnika proporcji (zarówno rocznej, jak i wieloletniej).
 2. W zakresie rachunkowości:
  • jak sporządzić politykę rachunkowości aktualną na 2017 r.
  • w jaki sposób w 2017 r. wyceniać aktywa i pasywa,
  • jak przeprowadzić czynności inwentaryzacyjne w IK oraz rozliczyć wynikające z niej różnice,
  • jak ujmować w księgach rezerwy na przyszłe zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe, wynik finansowy netto oraz różnice inwentaryzacyjne,
  • w jaki sposób prowadzić ewidencję dotacji (celowych i podmiotowych) otrzymanych z budżetu JST

Książka zawiera schematy księgowe:

 • Ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych przy prowadzeniu pełnej ewidencji kosztów (tj. kont zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz koszty zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”)
 • Ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych przy prowadzeniu uproszczonej ewidencji kosztów, wykorzystujących tylko konta zespołu 4 – „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie”
 • Ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych przy uproszczonej ewidencji kosztów, wykorzystującej tylko konta zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”
 • Ewidencja rezerw na przyszłe zobowiązania
 • Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
 • Ewidencja dotacji przedmiotowych i podmiotowych otrzymanych z budżetu
 • Ustalanie wyniku finansowego netto

+ zakładowy plan kont z opisem kont
+ polityka rachunkowości

Szczegółowe omówienie zmian w zakresie VAT:

Podmioty zajmujące się działalnością kulturalną tworzą bowiem szeroki krąg instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i prywatnych. Każda z nich nakierowana jest na inny profil działania. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Te podmioty mogą przybierać różne formy działania (jednostki państwowe, samorządowe, prywatne). Do tego finanse na prowadzenie działalności mogą otrzymywać z różnych źródeł (źródła prywatne, dofinansowania „państwowe”). Część podmiotów zajmujących się kulturą dokonuje jedynie sprzedaży i to często tylko sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT (np. większość teatrów, kin czy oper). Część dokonuje wprawdzie sprzedaży (tylko sprzedaży – nie świadcząc żadnych czynności nieodpłatnie), jednak zarówno sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, jak i zwolnionej z tego podatku (zw). Pozostaje jeszcze trzeci rodzaj wyżej wymienionych podmiotów. Te ostatnie dokonują zarówno sprzedaży (opodatkowanej podatkiem VAT oraz zwolnionej z tego podatku – zw), jak również wykonują świadczenia statutowe nieodpłatne, które są dotowane z budżetu państwa, budżetów JST lub innych dofinansowań (tzw. czynności poza VAT). Wskazane powyżej druga i trzecia grupa podmiotów zajmujących się kulturą (w ramach niniejszego rozdziału interesuje nas głównie trzecia grupa) bardzo często nie są w stanie dokładnie przyporządkować dokonywanych zakupów do nieodpłatnych świadczeń statutowych oraz działań, które stanowią sprzedaż (opodatkowaną lub zwolnioną z podatku VAT). Te zakupy służą bowiem w części każdej z tych czynności.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: marzec 2017 r.
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 392
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 656 g
 • ISBN: 978-83-255-9592-0
 • EAN: 9788325595920
 • Kod serwisu: 00693700

Kategorie