Przedsprzedaż

Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD

Promocyjna cena 5% taniej
 • 151,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
8 czerwca 2021
Powiadomienie o premierze ›

Kompendium wiedzy dla dyrektorów instytucji kultury. Vademecum opracowuje wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucją kultury oraz omawia liczne zmiany prawne, w tym regulacje związane z COVID-19 i tzw. tarczami antykryzysowymi oraz nową ustawą PZP. Publikacja zawiera liczne przykłady obrazujące omawiane zagadnienia oraz wzory dokumentów... więcej ›

Opis książki

Praktyczne kompendium wiedzy dla dyrektorów instytucji kultury!

Celem publikacji jest zebranie w jednym miejscu, wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucją kultury, ze szczególnym uwzględnieniem spraw kadrowych, organizacyjnych i odpowiedzialności. Książka składa się z pięciu części w tym ostatnia to wzory dokumentów.

Trzecie wydanie uwzględnia liczne zmiany prawne, w tym wynikające z:

 • ustawy z 11.9.2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
 • ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • nowelizacji ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
 • rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12.4.2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Publikacja omawia takie tematy jak:

 • zasady powołania, odwoływania i wynagradzania dyrektora instytucji kultury,
 • organizacja instytucji,
 • kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora w różnych obszarach prawnych (m.in. zamówienia publiczne, zarządzanie, organizacja imprez, prawa autorskiego),
 • kwalifikacje zawodowe pracowników instytucji kultury,
 • zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury,
 • czas pracy pracowników instytucji kultury (delegowanie pracowników do innych zadań w okresie covidowym),
 • zasady gospodarki finansowej w instytucji kultury (prawa i obowiązku dyrektora wynikające z przepisów dotyczących rachunkowości, planowanie finansowe, podatki),
 • pozyskiwanie środków finansowych (krajowych i zagranicznych) na funkcjonowanie instytucji kultury,
 • współpraca instytucji kultury z innymi podmiotami,
 • tworzenie oferty programowej uwzględniając nowoczesne formy prezentacji online,
 • odpowiedzialność związaną z zarządzaniem instytucją kultury (zarządzanie w czasie kryzysu pandemicznego),
 • prawa autorskie i prawa pokrewne w instytucjach kultury.

Vademecum to odpowiedź także na zmiany w funkcjonowaniu instytucji w okresie pandemii koronawirusa. Dyrektorzy instytucji kultury zostali postawieni przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa m.in. zwiedzającym, widzom, a także pracowników placówki. Dodatkowo decyzje związane z ograniczeniami w działaniu instytucji doprowadziły do przeniesienia oferty do internetu lub organizacji wydarzeń z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ta sytuacja wpłynęła również na budżety instytucji i konieczność poszukiwań często niestandardowych rozwiązań. 

Okres pandemii to także możliwości wynikające z tarcz antykryzysowych wprowadzanych przez rząd, które bezpośrednio wpływały na instytucje kultury i skłaniały kadrę zarządzająca do podejmowania decyzji. Jednym z takich obowiązków była organizacja pracy zdalnej. W Vademecum prezentujemy szczegółowo rozwiązania dotyczące pracy zdalnej i liczne przykłady rozwiązania tej kwestii w zależności od placówki.

Podział tematyczny Vademecum to:

Część I to zestaw danych o powołaniu, łączeniu lub przekształcaniu instytucji. W tym miejscu Czytelnik dowie się jakie są podstawy prawne formalno-prawnego funkcjonowania placówki. Wiele miejsca poświęcono organom IK w tym: 

 • osobie dyrektora IK (zasadom powoływania i odwoływania) oraz zastępcom (z podziałem czy jest to dyrektor samorządowej instytucji kultury, czy państwowej instytucji kultury),
 • kwestii pełnomocnictw,
 • zasad działania organów doradczych takich jak np. rada muzeum, kolegium doradcze, rada powiernicza.

Część II to szereg wiedzy praktycznej w szczególności z zakresu:

 • Kadr i płac w instytucjach kultury (z uwzględnieniem regulacji związanych z COVID-19 takich jak: praca zdalna, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, dodatkowe świadczenie postojowe, ograniczenie działalność ZFŚS, możliwości udzielenia urlopu bez zgody pracownika, ograniczenie wysokości odprawy),
 • Ochrony danych osobowych (zgody, karty informacyjne i regulaminy np. osób zwiedzających muzeum, uczestników spektakli artystycznych, warsztatów kulturalnych oraz dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie w IK),
 • Zamówień publicznych (nowa ustawa z 11.9.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, spowodowała zmiany w postępowaniach i konieczność dostosowania dokumentacji w tym wzorów i pism, za które odpowiada kierownik zamawiającego, czyli – dyrektor IK), 
 • Dostępu do informacji publicznej (szereg nowego orzecznictwa, w szczególności wyroki dotyczące odmowy udzielania informacji publicznej w IK),
 • Bezpieczeństwa imprez masowych (wymogi na przeprowadzenie wydarzeń głównie z zachowaniem obostrzeń pandemicznych, limity uczestników),
 • Obowiązki kancelaryjne i archiwalne (zasady klasyfikowania pism wpływających do instytucji, dokumentacja IK w przypadku likwidacji placówki, archiwum zakładowe w instytucji kultury),
 • Prawami autorskimi (kwestie związane z licencją wyłączną i niewyłączną, dozwolonym użytkiem a prawem cytatu, dodatkowo zachowanie prawa autorskiego w związku z wydarzeniami online).

Część III to zbiór tematów finansowo-podatkowych. Poradnik zawiera istotne informacje dla kadry zarządzającej dotyczące m.in. zmian planu finansowego zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. W związku z sytuacją, jaka zaistniała przez COVID-19, wiele zaplanowanych imprez się nie odbyło. Środki dotacji podmiotowej przeznaczone na imprezy, które zostały odwołane w związku z pandemią, IK może przeznaczyć na inne bieżące zadania – pod warunkiem, że wprowadzi odpowiednie zmiany w planie finansowym. Jak to prawidłowo zrobić? Podajemy przykłady i wzory.

Z tej części publikacji Czytelnik dowie się także o przepisach podatkowych związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w tym:

 • zwolnieniu z obowiązku zwiększenia dochodu o wartość nieuregulowanych zobowiązań,
 • możliwości rezygnacji z uproszczonej formy płacenia zaliczek na podatek,
 • rozliczania ulgi za złe długi,
 • kar umownych za wady towarów i usług.

Część IV publikacji poświęcona jest tematowi Zarządzania instytucją kultury z naciskiem na możliwości finansowania. Instytucje działające w Polsce, w obszarze kultury niezależnie od formy prawnej mają do dyspozycji wiele mechanizmów umożliwiających finansowanie lub współfinansowanie swojej działalności podstawowej (statutowej), a także różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych obejmujących wiele dziedzin i form. W tej części Czytelnik znajdzie informacje o głównych źródłach finansowania działalności placówek z obszaru kultury ze szczególnym uwzględnieniem:

 • dotacji od organizatora,
 • dochodów własnych,
 • zewnętrznych krajowych źródeł finansowych,
 • zewnętrznych zagranicznych źródeł finansowych.

Wraz z nową perspektywą finansową UE 2021–2027 następują zmiany w zakresie regulacji, priorytetów, celów operacyjnych, a także programów UE. Nowe programy, nowe narzędzia to przede wszystkim nowe możliwości. To niezwykle interesujący okres, zarówno z punktu widzenia grantodawców, jak i grantobiorców. Zgodnie z projektem Umowy Partnerskiej, obszar kultura i turystyka doprecyzowany został w ramach celu „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”. Przewidziany zakres wsparcia obejmuje m.in.:

 • zachowanie i modernizację obiektów dziedzictwa kulturowego,
 • rozwój instytucji kultury,
 • wzmacnianie rozwoju przemysłów kultury i kreatywnych i kompetencji personelu instytucji kultury,
 • konserwację zabytków ruchomych,
 • konserwację zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych,
 • odnowę lub adaptację obiektów i przestrzeni do pełnienia funkcji aktywizujących i integrujących lokalne społeczności z wykorzystaniem innowacji społecznych w kulturze,
 • inwestycje w obiekty/miejsca tworzące turystyczne szlaki tematyczne,
 • wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych realizujących działania dot. kultury.

Są także nowe programy Komisji Europejskiej na lata 2021-2027. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Agencja) ogłosiła cztery programy na lata 2021-2027:

 • Erasmus+,
 • Kreatywna Europa,
 • Europejski Korpus Solidarności,
 • Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV).

Ważnym uzupełnieniem Vademecum będzie płyta CD z licznymi wzorami dokumentów, obejmująca m.in:

 • Wzór porozumienia w sprawie wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy w ramach działań podjętych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • Wzór informacji o połączeniu samorządowych instytucji kultury,
 • Wzór odwołania dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • Wzór ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • Wzór porozumienia pomiędzy instytucjami kultury/innymi podmiotami dotyczący realizacji wspólnego przedsięwzięcia,
 • Wzór pisma informującego o braku wnioskowanej informacji,
 • Wzór decyzji odmawiającej udostępnienia informacji,
 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Wzór regulaminu organizacyjny.
 • Wzór regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS.
 • Wzór regulaminu wynagradzania.
 • Wzór zarządzenie w sprawie polityki antymobbingowej.
 • Wzór regulaminu udzielanie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro.
 • Wzór zarządzenia w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.
 • Wzór regulaminu zarządzania ryzykiem w instytucji kultury.
 • Wzór zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.
 • Wzór zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Dodatkowo wzory zostaną podzielone według zakresu tzn. ogólne i dedykowane konkretnej instytucji.

Szczegóły

 • Seria: Vademecum specjalisty
 • Premiera: 8 czerwca 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 800
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1080 g
 • ISBN: 978-83-8235-610-6
 • EAN: 9788382356106
 • Kod serwisu: 00901200

Kategorie

Tagi