Prawo medyczne oraz inne akty prawne

Promocyjna cena
%
 • 58,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 55,20 zł
  Cena katalogowa: 69,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy zbiór najważniejszych przepisów prawnych mieszczących się w ramach tzw. prawa medycznego. Zbiór obejmuje przepisy korporacyjne oraz szereg unormowań szczegółowych. Publikacja zawiera 21 aktów prawnych oraz indeks rzeczowy... więcej ›

Opis książki

Stan prawny: 2 października 2023 r.

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:

Ustawa o działalności leczniczej:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 991),
 • 22.6.2023 r. - Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705),
 • 6.9.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1675),
 • 10.11.2023 r. - Ustawa o medycynie laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2125),
 • 26.3.2024 r. - Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972),
 • 1.1.2028 r. - Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532).

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1545),
 • 6.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1675),
 • 26.9.2023 r. (z mocą od 22.6.2023 r.)[KR1] – Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972),
 • 10.11.2023 r. – Ustawa o medycynie laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2125),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1692).

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972).

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1516),
 • 31.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1617),
 • 23.9.2023 r. – Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1831),
 • 26.3.2024 r. – Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972),
 • 1.1.2025 r. – Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291).

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2702),
 • 28.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 185),
 • 22.6.2023 r. – Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705).

Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1575).

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1185).

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1284),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938).

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 887),
 • 22.6.2023 r. – Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705),
 • 1.1.2024 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1378).

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.).

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • Tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 165),
 • 21.2.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240).

Prawo o ruchu drogowym:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047),
 • 22.7.2023 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394).

Kodeks postępowania karnego:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 13 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1375).

Kodeks postępowania cywilnego:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550),
 • 14.3.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1860).

Kodeks cywilny:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610),
 • 15.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615).

Kodeks karny:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138),
 • 1.9.2022 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1726),
 • 1.1.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855),
 • 13.5.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 818),
 • 15.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 289),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1834),
 • 14.3.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.).

Kodeks pracy:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465),

Nowy Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 maja 2023 r.

Publikacja zawiera:

 • Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej - wyciag
 • Ustawę o działalności leczniczej - wyciag
 • Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawę o izbach lekarskich
 • Ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
 • Ustawę o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • Ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych - wyciag
 • Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii - wyciag
 • Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wyciag
 • Prawo o ruchu drogowym - wyciag
 • Kodeks postępowania karnego - wyciag
 • Kodeks postępowania cywilnego - wyciag
 • Kodeks cywilny - wyciag
 • Kodeks karny - wyciag
 • Kodeks pracy - wyciag
 • Kodeks etyki lekarskiej
 • Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Indeks rzeczowy.

Książka adresowana jest do przedstawicieli zawodów medycznych, jak i prawników uczestniczących w sprawach medycznych, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

 • Aktualny stan prawny
 • Czytelne hasła i tekst
 • Przypisy od Redakcji
 • Wyróżnienie najnowszych zmian
 • Wybór aktów prawnych
 • Indeks rzeczowy

Teksty ustaw - Kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Teksty Ustaw Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 790
 • Wymiary: 122x195 mm
 • Waga: 580 g
 • ISBN: 978-83-8356-132-5
 • EAN: 9788383561325
 • Kod serwisu: 00993000

Kategorie

Tagi