Bestseller

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 279,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 263,20 zł
  Cena katalogowa: 329,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe i zarazem praktyczne omówienie kwestii dotyczących regulacji dotyczących zamówień publicznych. Zaletą publikacji są autorskie interpretacje i wskazówki dotyczące stosowania ustawy w praktyce... więcej ›

Opis książki

Komentarz stanowi kompleksowe i zarazem praktyczne omówienie kwestii dotyczących regulacji zamówień publicznych.

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące m.in.:

 • planowania, przygotowania, prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia,
 • polityki zakupowej państwa, analizy potrzeb i wymagań, planu postępowań o udzielenie zamówień, ustalenia warunków zamówienia, szacowania jego wartości i dokonywania opisu przedmiotu zamówienia;
 • zasad i trybów udzielania zamówień klasycznych, zamówień sektorowych, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, organizowania konkursu;
 • nowych zasad udzielania zamówień klasycznych o wartości podprogowej, w tym w trybie podstawowym;
 • kwalifikacji podmiotowej wykonawców, badania i oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • zawierania i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma, obowiązkowe i zakazane postanowienia, zabezpieczenie należytego wykonania, zmiana treści umowy, podwykonawstwo);
 • środków ochrony prawnej (odwołanie do Prezesa Izby, skarga do sądu zamówień publicznych, skarga kasacyjna);
 • pozasądowego rozwiązywania sporów;
 • organów właściwych w sprawach zamówień publicznych i zasad ich działania (Prezes Urzędu, Prezes Izby, Krajowa Izba Odwoławcza, Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, Rada Zamówień Publicznych);
 • kontroli udzielania zamówień.

Drugie wydanie zawiera stan prawny na dzień 1.12.2023 r. i uwzględnia zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy z 16.6.2023 r., która uchyliła wyłączenie obowiązku stosowania PZP do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego koleją lub metrem, zmiana weszła w życie 28.9.2023 r.;
 • ustawy z 2.12.2021 r., zmiany dotyczą zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz polegają na uchyleniu w art. 12 ust. 2, a także uchyleniu art. 15 stanowiącego delegację ustawową do wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa; zmiany weszły w życie 20.1.2022 r.

Dodatkową zaletą prezentowanej pozycji jest formułowanie – w kwestiach budzących wątpliwości – autorskich interpretacji i wskazówek dotyczących stosowania ustawy.

Gwarancję najwyższego poziomu opracowania i przydatności praktycznej stanowi zespół autorski składający się z wybitnych praktyków z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Komentarz jest adresowany do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, przede wszystkim zamawiających i wykonawców, ich pełnomocników i pracowników, ale też organów rozstrzygających spory zamówieniowe, podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych, osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Stanowić może cenne źródło wiedzy również dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1408
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1730 g
 • ISBN: 978-83-8356-204-9
 • EAN: 9788383562049
 • Kod serwisu: 00997300

Kategorie