Aplikacja od ogółu do szczegółu

Szybka powtórka materiału przed egzaminem wstępnym na aplikacje prawnicze 2024.

Aplikacja od ogółu do szczegółu to streszczenie podstawowych, a zarazem najważniejszych aktów prawnych, wymaganych na egzaminie wstępnym na aplikacje prawnicze 2024: adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, sędziowskiej, prokuratorskiej oraz komorniczej.

Prezentowane publikacje to omówienie najistotniejszych dziedzin prawa, aktów normatywnych z punktu widzenia egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Zawierają ułatwiające zapamiętywanie wypunktowania, tabele i grafy, wyróżnione treści stanowiące podstawę pytań z lat poprzednich oraz jednostronicowe podsumowanie każdego aktu prawnego.