Zapowiedź

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 170,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: adw. Stefan Jaworski

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela... więcej ›

Więcej o książce

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego.

Niniejsze, 4. wydanie zawiera zaktualizowane orzecznictwo oraz omówienie najnowszych zmian legislacyjnych wprowadzonych m.in.:

 • ustawą z 10.2.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 201), które weszły w życie 8.12.2018 r. i dotyczą m.in.: możliwości wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego;
 • ustawą z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5), która dotyczy m.in. wyłączenia sędziego w sprawach, w których brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie, zaskarżonego w trybie kasacji lub objętego skargą nadzwyczajną.

Część I niniejszej publikacji to praktyczny komentarz zawierający wskazówki dotyczące przygotowywania się adwokata i radcy prawnego do rozprawy oraz podejmowanej taktyki procesowej. Wszelkie uwagi na temat pracy adwokata i radcy prawnego przedstawione zostały w sposób praktyczny ze wskazaniem czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych, w toku prowadzenia spraw karnych. Ponadto część ta zawiera liczne odesłania do II części publikacji – do poszczególnych wzorów pism procesowych

Niezwykle funkcjonalnym atutem publikacji jest przegląd orzecznictwa, który znajduje się na końcu każdego rozdziału – są to najistotniejsze orzeczenia, mające dużą doniosłość dla praktyki adwokackiej i radcowskiej.

W niniejszej publikacji omówione zostały takie zagadnienia jak:

 • adwokat i radca prawny w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt oskarżenia;
 • prawne aspekty obrony i występowania w charakterze obrońcy w sprawie karnej; wpis na listę adwokatów i radców prawnych;
 • powstanie i ustanie stosunku obrony, a także jej odmowa;
 • obowiązki obrońcy w postępowaniu przygotowawczym oraz w trakcie stosowania środków zapobiegawczych;
 • obrońca objęty klauzulą „ściśle tajne”;
 • udział w czynnościach po zamknięciu postępowania przygotowawczego, a przed rozpoczęciem przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji;
 • udział obrońcy w rozprawie głównej (tj.: przesłuchanie oskarżonych, świadków i biegłych, a także eksperyment procesowy);
 • udział obrońcy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym;
 • wznowienie postępowania karnego;
 • udział obrońcy w postępowaniu wykonawczym; warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Część II publikacji zawiera wzory poszczególnych pism procesowych, do których Czytelnik znajdzie odesłania w części I – praktycznym komentarzu, stanowi to niezwykle praktyczny element tej publikacji. W publikacji zostały zamieszczone następujące wzory pism procesowych:

 • głoszenie obrońcy;
 • upoważnienie do obrony nieograniczonej;
 • upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego;
 • upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego;
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
 • zażalenie na zatrzymanie;
 • wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania względnie o zmianę środka zapobiegawczego;
 • wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego;
 • wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania;
 • wniosek o wydanie opinii o oskarżonym za okres tymczasowego aresztowania;
 • wniosek dowodowy;
 • wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu warunkowego umorzenia postępowania;
 • subsydiarny akt oskarżenia;
 • odpowiedź na akt oskarżenia wraz z wnioskami dowodowymi;
 • wniosek o zwrot sprawy do prokuratury;
 • wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego;
 • zażalenie na zarządzenie Prokuratury Apelacyjnej dot. obrazy przepisów postępowania polegające na tym, że nie ma żadnego uzasadnienia formalnego dla udostępnienia obrońcy treści wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania;
 • zażalenie na postanowienie dot. błędu w ustaleniach faktycznych;
 • zażalenie na postanowienie dot. obrazy przepisów postępowania poprzez bezpodstawną odmowę udostępnienia wniosku Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego;
 • wniosek o sporządzenie uzasadnienia;
 • wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie;
 • apelacja;
 • zaskarżenie uzasadnienia wyroku;
 • odpowiedź na apelację karną;
 • zażalenie na postanowienie dot. błędu w ustaleniach faktycznych;
 • wniosek o wznowienie postępowania;
 • wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Prezentowana publikacja jest skierowana przede wszystkim do młodych adeptów zawodu prawniczego – adwokatów i radców prawnych, pozwoli ona uporządkować wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane techniki pracy i reprezentacji klientów. Opracowanie stanowi także nieocenioną pomoc dla aplikantów adwokackich i radcowskich, którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszłego zawodu powinni zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także sporządzania poszczególnych pism procesowych w sprawach karnych i zagadnień ogólnych dotyczących reprezentacji klienta na sali sądowej. Będzie również przydatna dla stron i innych uczestników postępowania karnego.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu karnego,
 • Kodeksu postępowanie karnego,
 • ustawy - Prawo o adwokaturze,
 • ustawy o radcach prawnych,
 • ustawy o opłatach w sprawach karny,
 • Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej),

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Premiera: Wrzesień 2019 r.
Seria: Metodyki Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 4
ISBN: 978-83-812-8965-8
Liczba stron: 450
Oprawa: Miękka