Bestseller

Szkoda na osobie i jej naprawienie

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja jest obszernym opracowaniem dotyczącym szkody na osobie oraz odszkodowania jako świadczenia zmierzającego do jej naprawienia. Autor publikacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący skupił się na wyjaśnieniu problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej.... więcej ›

Opis książki

Publikacja jest obszernym opracowaniem dotyczącym szkody na osobie oraz odszkodowania jako świadczenia zmierzającego do jej naprawienia. Autor publikacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący skupił się na wyjaśnieniu problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Opracowanie jest poświęcone analizie prawa polskiego. Odesłania do regulacji obcej, przede wszystkim niemieckiej, w mniejszym stopniu aczkolwiek również do szwajcarskiej i austriackiej, służą przede wszystkim objaśnieniu możliwych kierunków wykładni polskiego Kodeksu cywilnego. Niekiedy jedynie mają na celu ukazanie rozwiązań alternatywnych, których przeszczepienie na rodzimy grunt wydaje się warte rozważenia.

Opracowanie zawiera szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących:

 • uprawnienia przysługującego bezpośrednio poszkodowanemu w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 • zakresu stosowania regulacji art. 444 KC (roszczenia o zwrot kosztów);
 • prawa do renty, w tym renty obligatoryjnej oraz fakultatywnej,
 • zmiany wysokości lub czasu trwania renty,
 • kapitalizacji renty,
 • uprawnień w przypadku śmierci osoby bliskiej,
 • jednorazowego odszkodowania dla najbliższych członków rodziny zmarłego,
 • roszczeń o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu.

Układ monografii w znacznym stopniu odpowiada kolejności uregulowań w Kodeksie cywilnym. Co pomaga w dokładnym zrozumienie dość skomplikowanej materii. Duży walor edukacyjny dają uwagi konstrukcyjne dotyczące zbiegu przyczyn na gruncie uprawnień rentowych oraz charakteru prawa do renty.

Książka ma duże znaczenie praktyczne i stanowi przedmiot zainteresowania prawników-praktykówradców prawnychadwokatówaplikantów zawodów prawniczych, ale także sędziów, którzy będą musieli podejmować decyzje w tych sprawach.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Bibliografia

Rozdział I. Ogólna charakterystyka uprawnień przysługujących bezpośrednio poszkodowanemu w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

 • § 1. Zakres stosowania regulacji art. 444 KC
 • § 2. Stosunek unormowań szkody na osobie (w tym także w przypadku zgonu) do reguł ogólnych. Generalna charakterystyka uprawnień
 • § 3. Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia
 • § 4. Kwestie dowodowe
 • § 5. Szkoda na osobie jako naruszenie czy jako skutek naruszenia? Bezpośrednio i pośrednio poszkodowany
 • § 6. Związek przyczynowy
 • § 7. Unormowania szkody na osobie – specyfika odpowiedzialności deliktowej
 • § 8. Zbycie roszczeń i akty dysponowania nimi. Dziedziczność
 • § 9. Przedawnienie
 • § 10. Ustalenie odpowiedzialności

Rozdział II. Roszczenia o zwrot kosztów oraz o zaliczkę na koszty leczenia i przekwalifikowania (art. 444 § 1 KC)

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Zakres podmiotowy roszczenia po stronie wierzycielskiej
 • § 3. Treść pojęcia „koszty"
 • § 4. Zagadnienia dowodowe
 • § 5. Kryteria decydujące o uznaniu kosztów za objęte roszczeniem albo z niego wyłączone
 • § 6. Koszty – szkoda obecna czy także przyszła?
 • § 7. Zmarnowane nakłady
 • § 8. Typologia kosztów
 • § 9. Roszczenie o wyłożenie z góry zaliczki na koszty leczenia lub przekwalifikowania
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Stosunek między uprawnieniem z § 1 zd. 2 a rentą z § 2

Rozdział III. Renta dla bezpośrednio poszkodowanego

 • § 1. Uwagi ogólne o rencie
  • I. Wprowadzenie
  • II. Jedna renta i zmienna wysokość świadczeń
  • III. Charakter „możliwości żądania" renty
  • IV. Odszkodowawczy charakter świadczeń rentowych
  • V. Naprawienie szkody majątkowej
  • VI. Naprawienie szkody przyszłej
  • VII. Ciągły charakter uszczerbku
  • VIII. Kwestie kauzalne
  • IX. Dowód rozmiaru szkody. Stosowanie art. 322 KPC
  • X. Powinność poddania leczeniu
  • XI. Zarachowanie korzyści
   • 1. Wprowadzenie
   • 2. Emerytury i renty
   • 3. Świadczenia z ubezpieczeń osobowych
   • 4. Darowizny
   • 5. Zarachowanie korzyści w razie kilku roszczeń poszkodowanego na osobie do różnych podmiotów o odmiennych zakresach odpowiedzialności
 • § 2. Utrata zdolności do pracy zarobkowej
  • I. Wprowadzenie
  • II. Praca zarobkowa
  • III. Prowadzenie gospodarstwa domowego
  • IV. „Regres" świadczącego alimentację
  • V. Zastosowanie metody dyferencyjnej do ustalenia wymiaru świadczeń rentowych. Pozycje uwzględniane w utraconym wynagrodzeniu
  • VI. Utrata dochodów z gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa
  • VII. Powinność zmniejszenia szkody
  • VIII. Bezrobocie
  • IX. Praca emeryta
  • X. Lucrum illicitum vel inhonestum
  • XI. Uwzględnienie danin publicznoprawnych
  • XII. Czasowe granice świadczeń rentowych
 • § 3. Zwiększenie potrzeb
  • I. Wprowadzenie
  • II. Obiektywizacja. Naprawienie szkody przyszłej
  • III. Stosunek między rentą z tytułu zwiększenia potrzeb i roszczeniami z art. 444 § 1 KC
  • IV. Rozmiar szkody
  • V. Zarachowanie korzyści
 • § 4. Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość
 • § 5. Renta tymczasowa

Rozdział IV. Ogólna charakterystyka uprawnień w przypadku śmierci osoby bliskiej

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Samodzielność uprawnień
 • § 3. Pośrednio i bezpośrednio poszkodowany
 • § 4. Kauzalność, bezprawność i cel ochronny normy nakładającej odpowiedzialność
 • § 5. Zakres uszczerbków objętych naprawieniem
 • § 6. Przyczynienie
 • § 7. Causa superveniens
 • § 8. Zarachowanie korzyści
 • § 9. Wpływ relacji rodzinnych na obowiązek rentowy
 • § 10. Powinność zmniejszenia szkody
 • § 11. Powództwo o ustalenie
 • § 12. Dziedziczność roszczeń
 • § 13. Stosunek między roszczeniami bezpośrednio i pośrednio poszkodowanych

Rozdział V. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu. Zbieg z roszczeniami bezpośrednio poszkodowanego

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Zakres indemnizacji
 • § 3. Zarachowanie korzyści
 • § 4. Zbieg z roszczeniami bezpośrednio poszkodowanego

Rozdział VI. Renta obligatoryjna (art. 446 § 2 zd. 1 KC)

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Zakres podmiotowy
 • § 3. Rozmiar świadczeń i czas trwania renty

Rozdział VII. Renta fakultatywna (art. 446 § 2 zd. 2 KC)

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Zakres podmiotowy

Rozdział VIII. Jednorazowe odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 § 3 KC)

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Krąg uprawnionych
 • § 3. Zarachowanie korzyści
 • § 4. Obligatoryjność czy fakultatywność
 • § 5. Naprawienie szkody majątkowej
 • § 6. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej
 • § 7. Rozmiar stosownego odszkodowania
 • § 8. Dziedziczność roszczenia
 • § 9. Odsetki
 • § 10. Przedawnienie

Rozdział IX. Zmiana wysokości lub czasu trwania renty

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Charakter uprawnienia
 • § 3. Uwagi szczegółowe
 • § 4. Zmiana stosunków

Rozdział X. Kapitalizacja renty

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Ważne powody
 • § 3. Rozmiar jednorazowego odszkodowania
 • § 4. Dopuszczalność zawarcia ugody
 • § 5. Zastosowanie art. 907 § 2 KC do jednorazowego odszkodowania

Wnioski de lege ferenda

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 556
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 800 g
 • ISBN: 978-83-8158-199-8
 • EAN: 9788381581998
 • Kod serwisu: 00781000

Kategorie