prof. UG dr hab. Ewa Bagińska

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, stypendystka Fundacji Fulbrighta oraz NATO Advance Science Fellowship.