Przedsprzedaż

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I-II. Komentarz do art. 1-1217

Promocyjna cena 5% taniej
 • 474,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 499,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
21 czerwca 2022
Powiadomienie o premierze ›

Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Tomasza Szanciło liczący ok. 4000 stron. Autorami komentarza jest 23 sędziów (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych), którzy wykorzystując swą wieloletnią... więcej ›

Opis książki

Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Tomasza Szanciło liczący ok. 4000 stron.

Autorami komentarza jest 23 sędziów (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych), którzy wykorzystując swą wieloletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w zrozumiały sposób komentują kwestie mogące stwarzać problemy w praktyce.

Główne zalety publikacji:

 • sędziowie w jasny sposób wyjaśniają podstawowe problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,
 • starannie wyselekcjonowane orzeczenia, które są fundamentalne z punktu widzenia praktyki sędziowskiej,
 • wskazuje konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia pracy sędziego,
 • stanowi wyczerpujące omówienie przepisów dotyczących ogólnych zasad postępowania cywilnego; postępowania rozpoznawczego: procesu oraz postępowania nieprocesowego, postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego; przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego),
 • doskonałe narzędzie dla pełnomocników procesowych oraz sędziów.

W komentarzu zostały uwzględnione zmiany wynikające z:

 • ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1578), na mocy której wyłączono spod egzekucji jednorazowej i okresowej pomocy pieniężnej przyznawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kombatantom, ofiarom represji politycznych, wdowom/wdowcom pozostałym po nich, działaczom opozycji antykomunistycznej, osobom deportowanym do pracy przymusowej lub osadzonym w obozach pracy, represjonowanym politycznie żołnierzom zastępczej służby wojskowej oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;
 • ustawy z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.), której celem było uproszczenie procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej, natomiast na mocy zmian odnoszących się do KPC zobowiązano komorników do dokonywania doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wprowadzono usprawnienia w zakresie zajęć wierzytelności, zmiany dotyczące zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, a także uregulowano kolejność zaspokojenia z kwot uzyskanych w egzekucji w procedurze sądowej;
 • ustawy z 30.4.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956), wprowadzającej regulacje odnoszące się do izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w przypadku gdy istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników;
 • ustawy z 7.10.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), której celem jest dopuszczenie w toku procedury sądowej możliwości wnoszenia oraz doręczania pism procesowych przy wykorzystaniu ustandaryzowanych usług rejestrowego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej, a także określenie dopuszczalnych sposobów doręczania przez sąd pism do stron.

Komentarz uwzględnia także planowane zmiany wynikające, m.in. z :

 • projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy IX kadencji Nr 1222), która ma na celu umożliwienie implementacji wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach polskich poprzez rozszerzenie ochrony konsumenta na gruncie prawa materialnego.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie ona przydatna dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Premiera: 21 czerwca 2022
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 4000
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 5100 g
 • ISBN: 978-83-8235-858-2
 • EAN: 9788382358582
 • Kod serwisu: 00906500

Kategorie

Tagi