Bestseller

Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie postępowania w sprawach o dział spadku z uwzględnieniem praktycznych aspektów tej procedury. Opracowanie zawiera najnowsze orzecznictwo i doktrynę, a także wzory pism procesowych... więcej ›

Opis książki

Dział spadku to pojęcie prawne oznaczające wyznaczenie wartości majątku, który jest częścią spadku, a także podział tego majątku między określonych spadkobierców.

Opracowanie ma na celu przybliżenie tematyki jaką jest postępowanie o dział spadku ze szczególnym uwzględnieniem jego praktycznych aspektów. W najnowszym, 5. wydaniu zaktualizowano stan prawny oraz wzbogacono publikację o najnowsze orzecznictwo i doktrynę. Ponadto, opracowanie zawiera liczne wzory pism procesowych a także wnikliwe omówienie całej procedury postępowania w sprawie podziału spadku.

Publikacja podzielona została na dwie części.

W Części I. omówione zostały zagadnienia związane z postępowaniem o dział spadku takie jak m.in.:

 • podmioty postępowania o dział spadku (właściwość miejscowa i rzeczowa sądu, uczestnicy postępowania);
 • wszczęcie postępowania;
 • zakres kognicji sądu I. instancji;
 • podział spadku (sposoby podziału spadku, omówienie okoliczności mających wpływ na ustalenie sched spadowych);
 • rodzaje postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu o dział spadku;
 • zagadnienia szczególne postępowania o dział spadku.

W Części II. zawarte są wzory pism procesowych, między innymi:

 • wniosek o dział spadku;
 • wniosek o dział spadku i podział majątku wspólnego;
 • wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;
 • umowa o dział spadku;
 • apelacja;
 • skarga kasacyjna.

Prezentowana publikacja szczególnie przydatna okazać się może dla sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów. Ponadto, skierowana jest także do uczestników postępowania o dział spadku, jak również spadkobierców stojących przed wyborem drogi prowadzącej do zniesienia wspólności majątku spadkowego i podziału spadku.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Postępowanie o dział spadku

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Tryby działu spadku
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Dział spadku przed sądem polubownym
  • 2.3. Dział spadku w postępowaniu pojednawczym
  • 2.4. Dział spadku w postępowaniu mediacyjnym
  • 2.5. Testamentowy dział spadku
  • 2.6. Dział spadku dokonywany przez wykonawcę testamentu
  • 2.7. Dział spadku za życia spadkodawcy
  • 2.8. Podsumowanie
 • 3. Zagadnienia ogólne postępowania o dział spadku
 • 4. Całkowity a częściowy dział spadku

Rozdział 2. Podmioty postępowania o dział spadku

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Sąd
  • 2.1. Jurysdykcja krajowa
   • 2.1.1. Wprowadzenie
   • 2.1.2. Jurysdykcja krajowa wyłączna
   • 2.1.3. Jurysdykcja krajowa fakultatywna
   • 2.1.4. Jurysdykcja krajowa konieczna
   • 2.1.5. Jurysdykcja krajowa wynikająca z umów międzynarodowych i prawa unijnego
  • 2.2. Właściwość rzeczowa
  • 2.3. Właściwość miejscowa
   • 2.3.1.Uwagi ogólne
   • 2.3.2. Przekazanie sprawy innemu sądowi (art. 683 KPC)
   • 2.3.3. Właściwość delegacyjna
   • 2.3.4. Właściwość umowna
  • 2.4. Skład sądu
 • 3. Uczestnicy postępowania
  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. Spadkobiercy
  • 3.3. Małżonek spadkobiercy
  • 3.4. Nabywca spadku
  • 3.5. Prokurator
  • 3.6. Rzecznik Praw Obywatelskich
  • 3.7. Rzecznik Praw Dziecka
  • 3.8. Organizacja pozarządowa
  • 3.9. Organ państwowy
  • 3.10. Zapisobierca zwykły, zapisobierca windykacyjny
  • 3.11. Uprawniony do zachowku
  • 3.12. Wierzyciel spadku
  • 3.13. Podmioty podstawione
   • 3.13.1. Zagadnienia ogólne
   • 3.13.2. Kurator spadku
   • 3.13.3. Wykonawca testamentu
   • 3.13.4. Zarządca sukcesyjny, tymczasowy przedstawiciel
   • 3.13.5. Syndyk upadłości, zarządca, nadzorca sądowy
   • 3.13.6. Wierzyciel spadkobiercy
  • 3.14. Inne podmioty

Rozdział 3. Wszczęcie postępowania

 • 1. Wniosek o dział spadku
 • 2. Kumulacja żądań (art. 689 KPC)

Rozdział 4. Zakres kognicji sądu I instancji

 • 1. Stwierdzenie nabycia spadku (art. 681 KPC)
 • 2. Ustalenie składu i wartości spadku
 • 3. Spory rozstrzygane na podstawie art. 685 KPC
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Spory o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku
  • 3.3. Spory o przynależność określonych przedmiotów do spadku
 • 4. Rozstrzyganie o roszczeniach ubocznych (art. 686 KPC)
  • 4.1. Zagadnienia ogólne
  • 4.2. Roszczenia z tytułu zapisów zwykłych
  • 4.3. Roszczenia z tytułu posiadania przedmiotów spadkowych
  • 4.4. Roszczenia z tytułu pobranych pożytków i innych przychodów
  • 4.5. Roszczenia z tytułu poczynionych na spadek nakładów
  • 4.6. Roszczenia z tytułu spłaconych długów spadkowych
 • 5. Rozstrzyganie o żądaniach wynikających z Kodeksu cywilnego
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Żądanie stwierdzenia bezskuteczności rozporządzenia przez spadkobiercę udziałem w przedmiocie należącym do spadku
  • 5.3. Żądanie zaliczenia darowizn oraz zapisów windykacyjnych na poczet sched spadkowych
  • 5.4. Zaliczanie udziałów spadkobierców w gospodarstwie rolnym na poczet ich udziałów w całości spadku

Rozdział 5. Podział spadku

 • 1. Sposoby podziału spadku
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Wniosek spadkobierców co do sposobu podziału spadku
  • 1.3. Kolejność stosowania sposobów podziału spadku
  • 1.4. Podział spadku w naturze
  • 1.5. Przyznanie spadku jednemu spadkobiercy
  • 1.6. Podział cywilny spadku
 • 2. Okoliczności mające wpływ na ustalenie sched spadkowych
 • 3. Spłaty i dopłaty na rzecz spadkobierców

Rozdział 6. Rodzaje postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu o dział spadku

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Postanowienia pozytywne i negatywne
 • 3. Postanowienia konstytutywne i deklaratywne
 • 4. Postanowienia wyodrębnione ze względu na zakres rozstrzygnięcia
  • 4.1. Postanowienie całościowe
  • 4.2. Postanowienie częściowe
  • 4.3. Postanowienie wstępne
  • 4.4. Postanowienie końcowe
  • 4.5. Postanowienie uzupełniające
  • 4.6. Postanowienie łączne
 • 5. Postanowienie działowe wydane na podstawie zgodnego wniosku uczestników a ugoda sądowa zawarta w sprawie o dział spadku

Rozdział 7. Zagadnienia szczególne postępowania o dział spadku

 • 1. Przebieg postępowania
  • 1.1. Postępowanie przed sądem I instancji
  • 1.2. Postępowanie apelacyjne
  • 1.3. Postępowanie kasacyjne
  • 1.4. Wznowienie postępowania
  • 1.5. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • 2. Koszty postępowania

Część II. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

 • 1. Wniosek o dział spadku
 • 2. Wniosek o dział spadku obejmujący rozliczenie nakładów i spłaconych długów spadkowych
 • 3. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
 • 4. Wniosek o dział spadku i podział majątku wspólnego
 • 5. Postanowienie wstępne
 • 6. Postanowienie częściowe
 • 7. Postanowienie końcowe
 • 8. Postanowienie całościowe
 • 9. Postanowienie łączne
 • 10. Postanowienie uzupełniające
 • 11. Apelacja
 • 12. Skarga o wznowienie postępowania
 • 13. Skarga kasacyjna
 • 14. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • 15. Umowa o dział spadku

Indeks

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 566
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 700 g
 • ISBN: 978-83-8291-250-0
 • EAN: 9788382912500
 • Kod serwisu: 00956000

Kategorie

Tagi