Bestseller

Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism sądowych

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie problematyki rozliczeń oraz procedur spadkowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Komentarz wskazuje sposoby rozliczeń na konkretnych przykładach wraz z dokładnym omówieniem. Przykłady oparte są na orzeczeniach sądów, a także na hipotetycznych sytuacjach obrazujących omawiane zagadnienia. Wzory pism takich jak m.in. wniosek o dział spadku, pozew o zachowek, oświadczenie o odrzuceniu spadku, czy wykaz inwentarza... więcej ›

Opis książki

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących rozliczeń związanych ze spadkobraniem oraz procedury z tym związanej.

Kolejne, 4. wydanie publikacji jest wzbogacone o najnowsze orzecznictwo oraz poglądy doktryny, a także uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z

 • ustawy z 26.1.2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.), która dotyczy możliwości zrzeczenia się prawa do zachowku (także w części) oraz możliwości rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, a nawet obniżenia wysokości zachowku; ponadto świadczenia otrzymane od fundacji rodzinnej przez uprawnionego obniżą wartość zachowku, a otrzymany zachowek pomniejszy wartość przyszłych świadczeń przysługujących beneficjentowi od fundacji rodzinnej;
 • ustawy z 28.7.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615), która dotyczy m.in. dotyczy wprowadzenia zmian w prawie spadkowym w celu lepszego zabezpieczenie sytuacji prawnej spadkobierców, w szczególności osób małoletnich całkowicie ubezwłasnowolnionych, poprzez ułatwienie im lub ich opiekunom złożenia oświadczenia dotyczącego przyjęcia lub odrzucenia spadku w przepisanym terminie. Wyłączeni od dziedziczenia zostali dalsi zstępni dziadków spadkodawcy czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Rozwiązanie to m.in. skraca czas trwania postępowań i ogranicza potrzebę poszukiwania przez sąd i wzywania na rozprawę dalszych krewnych spadkodawcy.

Część I. to praktyczny komentarz obejmujący m.in. następujące zagadnienia:

 • zasady spadkobrania w przypadku rozdysponowania przez testatora poszczególnymi przedmiotami w testamencie (art. 961 KC),
 • obliczanie wartości spadku i udziałów w spadku,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • sporządzanie spisu inwentarza i wykazu inwentarza,
 • obliczanie zachowku,
 • rozliczenia związane z działem spadku,
 • zasady zaliczania darowizn na schedę spadkową oraz zasady doliczania darowizn do substratu zachowku.

Celem publikacji jest szczegółowe omówienie problematyki rozliczeń spadkowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i poglądów doktryny. Wielkim atutem opracowania jest także podanie sposobów rozliczeń na konkretnych przykładach wraz z ich dokładnym omówieniem. Przykłady zawarte w niniejszej publikacji oparte są na orzeczeniach sądów, a także na hipotetycznych sytuacjach obrazujących omawiane zagadnienia. Ponadto do każdego zagadnienia Autor wyselekcjonował najważniejsze oraz najbardziej przydatne orzecznictwo, które pomoże zrozumieć tę niezwykle trudną tematykę.

Część II. publikacji to wzory pism procesowych takie jak m.in.: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu z zastosowaniem reguły interpretacyjnej z art. 961 KC, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu, wniosek o dział spadku, pozew o zachowek, oświadczenie o odrzuceniu spadku, wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a także wykaz inwentarza.

Poruszona problematyka ze względu na swój praktyczny charakter powinna okazać się przydatna sędziom, adwokatom, notariuszom i radcom prawnym, a także studentom i aplikantom zawodów prawniczych.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Artykuł 961 KC – rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku. Reguły interpretacyjne zawarte w art. 961 KC

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Charakter prawny art. 961 KC
 • 3. Wykładnia woli spadkodawcy
 • 4. Wątpliwości przy interpretacji woli spadkodawcy
 • 5. Zapis windykacyjny w kontekście art. 961 KC
 • 6. Pojęcie przedmiotów majątkowych
 • 7. Wyczerpywanie przez rozrządzenia testamentowe prawie całego spadku
 • 8. Wyczerpanie prawie całego spadku – stosunek wartości majątku rozporządzonego i pozostałego
 • 9. Chwila właściwa dla oceny czy dyspozycje wyczerpały prawie cały spadek
 • 10. Subiektywna lub obiektywna ocena wartości przedmiotów majątkowych
 • 11. Rozbieżność między świadomością spadkodawcy na temat stanu jego majątku a jego rzeczywistym majątkiem
 • 12. Stan majątku z chwili sporządzania testamentu czy z chwili otwarcia spadku
 • 13. Obliczanie udziałów spadkobierców
 • 14. Artykuł 961 KC a dział spadku
 • 15. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Zachowek

 • 1. Charakter prawny zachowku
 • 2. Funkcje zachowku
 • 3. Krąg osób uprawnionych do zachowku
 • 4. Osoby wyłączone z zachowku
 • 5. Wysokość zachowku – 1/2 czy 2/3?
  • 5.1. Uwagi wstępne
  • 5.2. Pojęcie trwałej niezdolności do pracy
  • 5.3. Małoletniość
 • 6. Modyfikacja roszczenia o zachowek przez sąd
  • 6.1. Nowy przepis art. 9971 KC
  • 6.2. Dotychczasowa regulacja
  • 6.3. Nowa regulacja
  • 6.4. Zastosowanie art. 5 KC do roszczenia o zachowek
  • 6.5. Konsekwencje ustania okoliczności uzasadniających obniżenie wysokości zachowku
 • 7. Sytuacje, w których należy się zachowek
 • 8. Testament negatywny
 • 9. Obliczanie wysokości zachowku
  • 9.1. Uwagi ogólne
  • 9.2. Kontrowersje związane z art. 992 KC
  • 9.3. Obliczanie wartości spadku oraz substratu zachowku
   • 9.3.1. Skład spadku – aktywa
   • 9.3.2. Nieruchomości
   • 9.3.3. Prawa rzeczowe ograniczone
   • 9.3.4. Inne składniki spadku – posiadanie
   • 9.3.5. Wierzytelności
  • 9.4. Skład spadku – pasywa (długi spadkowe)
  • 9.5. Zobowiązania podatkowe
  • 9.6. Stan spadku i ustalenie jego wartości w celu obliczenia zachowku
  • 9.7. Chwila ustalenia cen na potrzeby określenia substratu zachowku
  • 9.8. Doliczenie do spadku darowizn i zapisów windykacyjnych
  • 9.9. Doliczenie do spadku funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej
   • 9.9.1. Zagadnienia ogólne
   • 9.9.2. Doliczanie funduszu założycielskiego
   • 9.9.3. Doliczanie mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej
   • 9.9.4. Ograniczenie w zaliczaniu funduszu założycielskiego i mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej
 • 10. Zaliczanie na rzecz należnego zachowku
  • 10.1. Zagadnienia ogólne
  • 10.2. Wartość darowizn i zapisów windykacyjnych przyjęta do rozliczenia
  • 10.3. Świadczenia na rzecz beneficjenta
  • 10.4. Mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej
 • 11. Odsetki
 • 12. Umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku
 • 13. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Odpowiedzialność za długi spadkowe

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Pojęcie długu
  • 2.1. Dług a odpowiedzialność
  • 2.2. Pojęcie długów spadkowych
  • 2.3. Rodzaje długów spadkowych
 • 3. Odpowiedzialność za długi spadkowe do chwili przyjęcia spadku
  • 3.1. Zagadnienia wstępne
  • 3.2. Czynności w ramach zarządu nad spadkiem dokonane przez spadkobiercę przed odrzuceniem przez niego spadku
  • 3.3. Odpowiedzialność ograniczona do określonej masy majątkowej
  • 3.4. Egzekucja wyłącznie ze spadku – art. 836 KPC
  • 3.5. Odpowiedzialność osobista spadkobiercy
  • 3.6. Odpowiedzialność spadkobiercy ograniczona składem spadku
  • 3.7. Realizacja roszczeń wobec masy spadkowej
  • 3.8. Odrzucenie spadku
  • 3.9. Żądanie uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne
 • 4. Odpowiedzialność za długi spadkowe po przyjęciu spadku
  • 4.1. Podstawy odpowiedzialności za długi spadkowe w razie przyjęcia spadku wprost
  • 4.2. Termin na odrzucenie spadku
  • 4.3. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli przy fikcji prawnej przyjęcia spadku wprost po upływie terminu
  • 4.4. Zmiana sytuacji spadkobiercy po przyjęciu spadku (po upływie terminu do przyjęcia spadku)
  • 4.5. Odpowiedzialność rzeczowa spadkobiercy
  • 4.6. Odpowiedzialność za długi spadkowe a kwestie majątkowe małżeńskie
  • 4.7. Wnioski
 • 5. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  • 5.1. Podstawy odpowiedzialności za długi spadkowe w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  • 5.2. Postępowanie egzekucyjne w przypadku ograniczenia odpowiedzialności (art. 319 KPC)
   • 5.2.1. Ograniczenie odpowiedzialności w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza
   • 5.2.2. Spadek bez aktywów
   • 5.2.3. Powództwo przeciwegzekucyjne w przypadku ograniczenia odpowiedzialności w tytule egzekucyjnym lub wykonawczym
 • 6. Odpowiedzialność współspadkobierców. Rozliczenia pomiędzy spadkobiercami
 • 7. Spis inwentarza i wykaz inwentarza
  • 7.1. Uwagi ogólne
  • 7.2. Spis inwentarza
   • 7.2.1. Spis inwentarza – uwagi ogólne
   • 7.2.2. Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza
   • 7.2.3. Tryb sporządzania spisu inwentarza
  • 7.3. Wykaz inwentarza
   • 7.3.1. Uwagi ogólne
   • 7.3.2. Zawartość wykazu inwentarza
 • 8. Jak sporządzić wykaz inwentarza
  • 8.1. Dane dotyczące przedmiotów majątkowych należących do spadku oraz zapisów windykacyjnych z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku
  • 8.2. Dane dotyczące długów spadkowych oraz ich wysokość
  • 8.3. Porównanie wykazu inwentarza do innych podobnych deklaracji związanych ze stanem majątku
  • 8.4. Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
  • 8.5. Udostępnianie wykazu inwentarza
  • 8.6. Skutki niesporządzenia wykazu inwentarza
  • 8.7. Ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy
  • 8.8. Konflikt wykazów inwentarza
  • 8.9. Konflikt między spisem inwentarza a wykazem
 • 9. Błędy w spisie i wykazie inwentarza, nierzetelny spis i wykaz inwentarza
  • 9.1. Odpowiedzialność za nierzetelny spis inwentarza i wykaz inwentarza
  • 9.2. Długi niepewne (sporne)
  • 9.3. Wymóg należytej staranności w ustalaniu składu spadku
 • 10. Likwidacja majątku spadkowego
 • 11. Odpowiedzialność od chwili działu spadku
 • 12. Odpowiedzialność za długi spadkowe w szczególnych przypadkach
  • 12.1. Zachowek
  • 12.2. Zapisy zwykłe i polecenia
  • 12.3. Zmniejszenie zapisów i poleceń z tytułu uprawnienia do zachowku
  • 12.4. Odpowiedzialność spadkobiercy, gdy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne
  • 12.5. Odpowiedzialność za „inne obowiązki" – art. 922 § 3 KC
  • 12.6. Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe
   • 12.6.1. Uwagi ogólne
   • 12.6.2. Odpowiedzialność do przyjęcia spadku
   • 12.6.3. Odpowiedzialność od przyjęcia spadku do działu spadku
   • 12.6.4. Przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne – konsekwencje zapisu windykacyjnego
   • 12.6.5. Odpowiedzialność po dziale spadku
   • 12.6.6. Ochrona zapisobiercy windykacyjnego przed nadmierną odpowiedzialnością
 • 13. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Rozliczenia związane z działem spadku

 • 1. Zaliczanie na schedę spadkową
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Literatura przedmiotu
  • 1.3. Prymat podziału fizycznego rzeczy
  • 1.4. Umowny dział spadku
   • 1.4.1. Uwagi ogólne
   • 1.4.2. Forma umowy o dział spadku
  • 1.5. Strony umowy o dział spadku
   • 1.5.1. Uwagi ogólne
   • 1.5.2. Treść umowy o dział spadku
   • 1.5.3. Dysproporcja wartości
   • 1.5.4. Umowa o częściowy lub całkowity dział spadku
 • 2. Ustalanie składu i wartości spadku (postępowanie sądowe)
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Zasada surogacji
  • 2.3. Wartość spadku podlegającego podziałowi
 • 3. Nieruchomości rolne
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Pojęcie nieruchomości rolnej
  • 3.3. Pojęcie nabycia nieruchomości rolnej
  • 3.4. Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych niemające zastosowania przy dziale spadku
  • 3.5. Osoba bliska – pojęcie i stosunek do kręgu dziedziczenia
  • 3.6. Wyłączenia z obowiązków związanych z nabyciem nieruchomości rolnej
  • 3.7. Prawo nabycia
  • 3.8. Udziały lub akcje spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych
 • 4. Gospodarstwo rolne
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Przeprowadzenie podziału gospodarstwa rolnego
  • 4.3. Artykuł 216 KC
 • 5. Inne rozliczenia przy dziale spadku
  • 5.1. Długi w dziale spadku
  • 5.2. Zapisy i inne roszczenia a dział spadku
 • 6. Zaliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Tryb – sądowy i umowny
  • 6.3. Krąg osób obowiązanych do zaliczenia darowizn i zapisów windykacyjnych
  • 6.4. Kompetencje spadkobiercy do modyfikacji obowiązku zaliczenia darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową
  • 6.5. Darowizny podlegające zaliczeniu
  • 6.6. Niezaliczenie na schedę spadkową wartości gospodarstwa rolnego przekazanego spadkobiercy w drodze umowy
  • 6.7. Zaliczanie zapisów windykacyjnych
  • 6.8. Koszty wychowania i wykształcenia podlegające zaliczeniu na schedę spadkową
 • 7. Wyłączenia z zaliczenia na schedę spadkową
  • 7.1. Darowizny drobne
  • 7.2. Darowizna od innej osoby niż spadkodawca
  • 7.3. Dyspozycja wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci
  • 7.4. Zapis zwykły
  • 7.5. Umowa dożywocia
  • 7.6. Pomoc rodzinna
  • 7.7. Świadczenie od fundacji rodzinnej
 • 8. Tryb przeprowadzania zaliczenia na schedę spadkową
 • 9. Wycena przedmiotu darowizny i zapisu windykacyjnego
  • 9.1. Uwagi ogólne
  • 9.2. Zapisy windykacyjne
 • 10. Przegląd orzecznictwa

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 524
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 640 g
 • ISBN: 978-83-8356-206-3
 • EAN: 9788383562063
 • Kod serwisu: 00998200

Kategorie

Tagi