Bestseller

Świadczenia rodzinne + wzory do pobrania

 • 169,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zestaw praktycznych wskazówek dla pracowników pomocy społecznej związanych z tematyką świadczeń rodzinnych. Poradnik zawiera interpretacje, przykłady, odpowiedzi na nurtujące pytania i wzory dokumentów do pobrania. Książka uwzględnia najnowsze zmiany, w tym procedury przyznawania świadczeń po 1.1.2024 r... więcej ›

Opis książki

Poradnik dla pracowników pomocy społecznej z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie i zbiorem konkretnych wskazówek działania. 

W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających. Stąd zebrane w jednym miejscu interpretacje, przykłady obrazujące skomplikowane stany faktyczne – w tym również zasady postępowania, odpowiedzi na nurtujące pytania i wzory dokumentów, niezbędne w pracy każdego pracownika ośrodka pomocy społecznej odpowiedzialnego za przyznawanie zasiłków rodzinnych, dodatków, świadczeń rodzicielskich.

Książka jest najbardziej aktualnym na rynku poradnikiem z zakresu świadczeń rodzinnych ze stanem prawnym na lipiec 2023 r.

W tym wydaniu książki, wiele miejsca poświęcono takim tematom:

 • świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy posiadających status UKR,
 • 13 i 14 emerytura,
 • nowe dochody nieopodatkowane: ulga dla młodych, ulga na relokację, ulga dla rodzin wychowujących co najmniej 4 dzieci, ulga od dochodów emerytów;
 • zmiany dotyczące świadczeń opiekuńczych w tym: uchylenie art. 15h ustawy Covid-19, 
 • zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie związanym ze śmiercią osoby nad którą sprawowana była opieka.

W książce omówione zostały zmiany związane z uchyleniem art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w tym kwestie zmiany decyzji przyznającej prawo do świadczenia opiekuńczego przyznanego wcześniej w trybie art. 15h KoronawirusU.

W książce omówione zostały zmiany związane z przyjęciem ustawy o świadczeniu wspierającym i kwestie mające wpływ na świadczenia rodzinno-opiekuńcze. Omówiona została procedura postępowania w zakresie przyznawania prawa do świadczeń opiekuńczych po 1.1.2024 r.

Nowością są rozstrzygnięcia (odpowiedzi) udzielane na zapytania odnoszące się do konkretnych stanów faktycznych i prawnych.

Publikacja zawiera nowe, edytowalne wzory dokumentów, które zostały zebrane w 9 grup odpowiadających poszczególnym rozdziałom książki:

 1. Ogólne zasady postępowania w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zawiera m.in.: wezwanie do usunięcia braków formalnych oraz do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego; postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji wydanej w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych; decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego w okresie, w którym nie zachodzi koordynacja.
 2. Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, zawiera m.in.: decyzję odmowną w sprawie o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego; decyzję odmowną w sprawie o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego – na jedno dziecko.
 3. Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, zawiera m.in.: decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zgodnie z art. 5 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 3a ŚwRodzU – na część okresu zasiłkowego.
 4. Postępowanie przy ustalaniu prawa dodatków do zasiłku rodzinnego, zawiera m.in.: decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowania dziecka; decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; decyzję przyznająca prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
 5. Postępowanie przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzicielskiego, zawiera m.in.: decyzję przyznającą prawo do świadczenia rodzicielskiego, gdy wnioskodawcą jest matka – wniosek złożony w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka; decyzję przyznająca prawo do świadczenia rodzicielskiego, gdy wnioskodawcą jest ojciec – wniosek złożony w ciągu 3 miesięcy od śmierci matki dziecka; decyzję odmowną w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – zbieg uprawnień.
 6. Postępowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń opiekuńczych, zawiera m.in.: decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego; decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w trybie wynikającym z art. 15h ustawy Covid19, decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w związku z uchyleniem art. 15h ustawy covid19, decyzję przyznającą prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego; decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna w trybie kontynuacji.
 7. Postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym, zawiera m.in.: decyzję administracyjną wydaną w trybie art. 132 KPA – stan faktyczny; wniosek o uznanie decyzji organu wyższego stopnia jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa – wzorcowy; pismo przewodnie w sprawie przekazania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji – wzorcowe.
 8. Procedura wzruszania ostatecznej decyzji administracyjnej, zawiera m.in.: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia zasadności pobierania świadczeń rodzinnych; decyzję uchylającą prawo w części dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego za zgodą strony; wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej.
 9. Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, zawiera m.in.: decyzję w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przypisanego do zwrotu i potrącania z bieżących wypłat; decyzję w sprawie odmowy całkowitego umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi; zawiadomienie o potrącaniu należności z bieżących wypłat na podstawie art. 30 ust. 6 ŚwRodzU.

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 336
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 550 g
 • ISBN: 978-83-8291-400-9
 • EAN: 9788382914009
 • Kod serwisu: 00950400

Kategorie