Wzory do pobrania

Przedsprzedaż

Umowy o pracę. Umowy na czas określony. Umowy na czas nieokreślony + wzory do pobrania

Wzory do pobrania

 • 169,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
30 czerwca 2023
Powiadomienie o premierze ›

Praktyczny poradnik, który przedstawia krok po kroku, jak zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, zarówno bezterminową, jak i terminową, zgodnie z obowiązującymi przepisami... więcej ›

Opis książki

Książka to praktyczny poradnik, który kompleksowo omawia zatrudnienie na podstawie umów o pracę. Autorzy szczegółowo przedstawiają terminowe i bezterminowe stosunki pracy, omawiając poszczególne rodzaje umów, ich treść, zmiany dokonywane w trakcie zatrudnienia oraz sposoby ich zakończenia.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany przepisów Kodeksu pracy, w tym zwłaszcza ustawę z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), która weszła w życie 26.4.2023 r. i wdrożyła do polskiego porządku prawnego normy dwóch dyrektyw: dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. „work-life balance"), znacząco zmieniając wiele kwestii dotyczących zwłaszcza zatrudnienia na umowy o pracę zawarte na czas określony i poszerzających uprawnienia pracownicze.

Najważniejsze atuty książki to:

 • dogłębne omówienie treści poszczególnych umów o pracę, zasad ich zawierania i rozwiązywania,
 • liczne praktyczne przykłady oraz odpowiedzi na rzeczywiste pytania pracodawców,
 • omówienie z licznymi przykładami umów na czas określony, które nie wchodzą do limitu umów,
 • szczegółowe przedstawienie trybu przekształcenia umów terminowych w bezterminowe w świetle przepisów Kodeksu pracy,
 • omówienie znaczenia terminów, na jakie zawiera się umowy na czas określony i momentu uznania ich za umowy na czas nieokreślony,
 • przedstawienie zasad zmiany treści umów o pracę i ich rozwiązywania,
 • szerokie omówienie nietypowych przypadków zakończenia umów o pracę, np. rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy, wygaśnięcia umowy z powodu śmierci pracownika czy jego aresztowania.

W drugim wydaniu książki autorzy skupiają się na nowelizacji przepisów kodeksu pracy, wynikającej z wdrożenia dyrektywy „work-life balance". Omówione zostały:

 • zmiany dotyczące umów zawartych na okres próbny czy wypowiadania umów zawartych na czas określony;
 • zasady tworzenia informacji o warunkach zatrudnienia, w tym – co jest znaczącą nowością w przepisach – obowiązkowej informacji dla pracowników pracujących za granicą, także w ramach podróży służbowej;
 • możliwość wnioskowania o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia przez pracowników, co w praktyce będzie pociągać za sobą konieczność każdorazowej analizy wniosku i odpowiedniego ustosunkowania się do niego;
 • nowe uprawnienie do wnioskowania o elastyczną organizację pracy, przysługujące pracownikom będącym rodzicami dzieci do lat 8;
 • bardzo istotne zmiany dotyczące ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy, które obejmują obecnie także prowadzenie przygotowań do rozwiązania lub wypowiedzenia umowy.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jakie są nowe limity ilościowe i czasowe dotyczące umów zawieranych na czas określony?
 • Co się dzieje w sytuacji, gdy umowa na czas określony zostaje zawarta na okres przekraczający 33 miesiące?
 • Na jaki okres można zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Jak należy rozumieć „zamiar zawarcia" kolejnej umowy, który warunkuje długość okresu próbnego?
 • Jak należy rozumieć zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym?
 • Co obejmuje uprawnienie do wnioskowania o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia?
 • Do wnioskowania o jakie zmiany w zakresie stosunku pracy uprawnieni są rodzice dzieci do lat 8?
 • W jakich przypadkach można odmówić uwzględnienia wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy?
 • W jakich przypadkach można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Jak traktować umowę na czas wykonania określonej pracy w kontekście zmian w umowach terminowych i limitów umów na czas określony?
 • Kiedy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny zgodnie z przepisami Kodeksu pracy?
 • Kiedy można przekształcić umowę terminową w umowę na czas nieokreślony i odwrotnie – umowę na czas nieokreślony w umowę na czas określony?
 • Jak prawidłowo aneksować umowy o pracę – zawierać porozumienia zmieniające formę umowy o pracę?
 • W jaki sposób ustalać terminy wypowiedzeń?
 • Jakie są skutki prawne złożenia wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, a także skutki naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę?
 • Jakie czynności musi wykonać pracodawca w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika lub jego aresztowania?
 • W jaki sposób należy właściwie dostarczyć oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę?

Książka wzbogacona jest również o 20 przydatnych wzorów dokumentów. Są to:

 • wzór uzupełnienia informacji o warunkach zatrudnienia,
 • wzór zawiadomienia o zawarciu umowy na czas określony uzasadnionej przyczynami obiektywnymi leżącymi po stronie pracodawcy,
 • wzór informacji o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,
 • wzór porozumienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia,
 • wzór informacji o przedłużeniu umowy terminowej do dnia porodu,
 • wzór zawiadomienia pracownika o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia,
 • wzór upoważnienia do odbioru świadectwa pracy,
 • wzór aneksu do umowy o pracę – porozumienia zmieniającego umowę z umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony,
 • wzór wypowiedzenia warunków umowy o pracę,
 • wzór wniosku pracownika o zmianę warunków zatrudnienia,
 • wzór odpowiedzi pracodawcy na wniosek pracownika o zmianę warunków zatrudnienia,
 • wzór aneksu do umowy o pracę – porozumienia zmieniającego umowę z umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony,
 • wzór porozumienia kończącego zatrudnienie zawartego wspólnie przez pracodawcę oraz pracownika,
 • wzór porozumienia stron kończącego zatrudnienie zawartego na podstawie wniosku (oferty) pracownika,
 • wzór pisma w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wzór pisma w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia,
 • pomocniczy wzór pisma w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • wzór pisma pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę,
 • wzór pisma pracownika w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • wzór pisma w sprawie wygaśnięcia umowy o pracę.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór uzupełnienia informacji o warunkach zatrudnienia,
 • wzór zawiadomienia o zawarciu umowy na czas określony uzasadnionej przyczynami obiektywnymi leżącymi po stronie pracodawcy,
 • wzór informacji o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,
 • wzór wniosku pracownika o zmianę warunków zatrudnienia.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Premiera: 30 czerwca 2023
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 326 g
 • ISBN: 978-83-8291-857-1
 • EAN: 9788382918571
 • Kod serwisu: 00977600

Kategorie

Tagi