Bestseller

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

 • 379,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 341,10 zł
  Cena katalogowa: 379,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Jednotomowy komentarz do KRiO, który szczegółowo omawia przepisy ustawy oraz najnowsze linie orzecznicze. Komentarz pozwala na rozwiązanie problemów związanych z wykładnią przepisów... więcej ›

Opis książki

Komentarz w szczegółowy i praktyczny sposób omawia przepisy ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodziny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.), regulującej kwestie dotyczące stosunków rodzinnych.

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące m.in.:

 • małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków),
 • pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dziecka i władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem),
 • obowiązku alimentacyjnego,
 • małżeńskich ustrojów majątkowych (ustawowy, umowny, wspólność i rozdzielność majątkowa, a także przymusowy ustrój majątkowy),
 • opieki i kurateli (opieka nad małoletnim, nadzór nad sprawowaniem opieki, zwolnienie opiekuna i ustanie opieki, opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie),
 • rozwodu i separacji.

Kolejne, 8. wydanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym m.in.:

 • ustawę z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140 ze zm.), wprowadzającą szereg zmian w zakresie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji, w tym m.in. zasadę prymatu rodzinnych form pieczy zastępczej, a także zmianę art. 1201 polegającą na wprowadzaniu okresu 14 dni obligatoryjnej styczności jako minimalnej i koniecznej dla zabezpieczenia dobra dziecka;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2977), który wprowadza nowelizację art. 101 KRO, zgodnie z którą nie będzie wymagać zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych, sądu spadku, czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka, przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska albo jest dokonywana wspólnie, jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, chyba że inny zstępny rodziców tego dziecka przyjmuje spadek. Ponadto projekt modyfikuje art. 156, stanowiąc, że opiekun powinien uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych, sądu spadku we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (RCL UD 292), zakładający zmiany w art. 62 KRO w zakresie domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa oraz w art. 90 § 1 KRO – w zakresie nadania dziecku nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca, z którym dziecko stale przebywa;
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (RCL UD372), który wprowadza w art. 59 KRO przepis stanowiący, że oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może być złożone przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Komentarz obejmuje najnowsze dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz omówienie najnowszych linii orzeczniczych. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych, przedstawiając gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień.

Publikacja adresowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, ale także dla kuratorów sądowych, sędziów rodzinnych, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów oraz rodziców małoletnich, którzy w związku z wychowywaniem dzieci mają problemy natury prawnej. Publikacja stanowi również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów i aplikantów zawodów prawniczych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kodeksowe
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 8
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1232
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1900 g
 • ISBN: 978-83-8291-832-8
 • EAN: 9788382918328
 • Kod serwisu: 00972400

Kategorie

Tagi