dr Agnieszka Piwowarczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Kierownik i wykonawca międzynarodowych grantów naukowych finansowanych przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki (PNFN).