dr Anna Wilk

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, aplikantka adwokacka, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, głównie prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.