dr Anna Wilk

Doktor nauk prawnych, specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, w tym zwłaszcza prawa zobowiązań i prawa rzeczowego, wykładowca akademicki, radca prawny.