r.pr. dr Anna Zalesińska

Radca prawny, członek Zespołu Radców Prawnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu odpowiedzialny w szczególności za obsługę Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w tym za prowadzenia postępowań w oparciu o prawo zamówień publicznych w zakresie systemów informatycznych obsługujących postępowania sądowe, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na WPAiE UWr, wykładowca na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii. Od lat zaangażowana w tworzenie założeń legislacyjnych i projektów aktów prawnych. Specjalista w zespole prawnym Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości – Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych oraz ekspert w zespołach i grupach roboczych funkcjonujących w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości na potrzeby realizacji projektów informatycznych związanych z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości finansowanych ze środków krajowych oraz zagranicznych (POIG, POPC, Norweski Mechanizm Finansowy), w tym przede wszystkim „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych”, „Portal Orzeczeń”, „Portal Informacyjny”. Prelegentka w wielu konferencjach naukowych i szkoleniach dla prawników. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii, w szczególności z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.