dr hab. Paweł Daniel, prof. SWPS

Dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS, specjalista prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na efektywności kontroli administracji oraz wpływu działań administracji na sferę praw jednostki. Od początku swojej kariery naukowej związany z sądownictwem administracyjnym.