dr Paweł Daniel

Dr nauk prawnych, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.