r.pr. Kamil Sielicki

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. W ramach prowadzonej praktyki radcowskiej od wielu lat zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, zapewniając w tym ich skuteczną reprezentację w sporach sądowych. Autor publikacji z dziedziny prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.