dr Łukasz Węgrzynowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Autor komentarza do ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz komentarza do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, jak też kilkudziesięciu innych publikacji z prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa spółdzielczego, prawa wekslowego, prawa ochrony konkurencji i procedury cywilnej.

  • Kredyty powiązane z walutą obcą. Aspekty materialnoprawne i procesowe. Komentarz praktyczny
    %
    Bestseller
    Praktyczne omówienie rozwiązań związanych z kredytami udzielanymi w walucie obcej ze szczególnym uwzględnieniem zmian będących skutkiem transpozycji dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.4.1993 r. w sprawie...
    Seria: Prawo Sądowe
    Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
    152,15 zł
    179,00 zł
    Najniższa cena: 152,15 zł
    Praktyczne omówienie rozwiązań związanych z kredytami udzielanymi w walucie obcej ze szczególnym uwzględnieniem zmian będących skutkiem transpozycji dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.4.1993 r. w sprawie...
  • Notariat. Czynności notarialne. Praxis
    %
    Bestseller
    Kompleksowe omówienie wszystkich aspektów pracy notariusza. Komentarz udziela odpowiedzi na problemy, z jakimi może wiązać się dokonywanie czynności notarialnych. Publikacja zawiera również liczne...
    Seria: Praxis
    Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
    296,65 zł
    349,00 zł
    Najniższa cena: 296,65 zł
    Kompleksowe omówienie wszystkich aspektów pracy notariusza. Komentarz udziela odpowiedzi na problemy, z jakimi może wiązać się dokonywanie czynności notarialnych. Publikacja zawiera również liczne...
  • Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające. Komentarz
    %
    Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz omawiający zagadnienia dotyczące zasad zarządzania mieniem państwowym. W publikacji skomentowano przepisy: ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach...
    Seria: Krótkie Komentarze Becka
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
    143,65 zł
    169,00 zł
    Najniższa cena: 143,65 zł
    Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz omawiający zagadnienia dotyczące zasad zarządzania mieniem państwowym. W publikacji skomentowano przepisy: ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach...