SSN Marcin Łochowski

Ur. 1972 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Po ukończeniu aplikacji sądowej od 2000 r. asesor, sędzia sądu rejonowego, a od 2010 r. – sądu okręgowego. Obecnie Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, orzeka w VII Wydziale Gospodarczym. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Publikował w „Przeglądzie Sądowym”, „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Prawie i Medycynie” oraz „Prawie i Podatkach”.