dr hab. Marek Leśniak, prof. UWr

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, notariusz we Wrocławiu. Uczestnik prac wielu grup i zespołów problemowych powołanych przez organy centralne oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. Członek European Law Institute oraz Grupy Roboczej ds. Prawa Spółek przy Radzie Notariatów Unii Europejskiej (CNUE). Autor bądź współautor wielu publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa handlowego.