Milena Garwol

Magister prawa UJ. Pracę magisterską dotyczącą zastosowania trybów konsensualnych w praktyce krakowskich sądów rejonowych, obroniła w Katedrze Prawa Karnego. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia dotyczące odpowiedzialności uczestników postępowania karnego za niezgodne z prawem i etyką wykonywanie uprawnień procesowych, konstytucyjnych aspektów odpowiedzialności karnej, a także środków zabezpieczających.