dr Miłosz Jan Kaczyński

Doktor nauk prawnych. Rzecznik Dyscyplinarny ds. studentów. Koordynator kierunków: Administracja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Autor publikacji z zakresu nauk prawnych, m.in. współautor komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego.