dr Miłosz Jan Kaczyński

Doktor nauk prawnych. Koordynator kierunków administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu. Autor publikacji z zakresu nauk prawnych, w szczególności dotyczących postępowania cywilnego