Paweł Bury

Doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski.