dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny.