r.pr. dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UWr, radca prawny OIRP we Wrocławiu; zainteresowania badawcze: dysocjacja i trauma jako hard cases w systemie prawa, prawa dziecka, feminizm, przemoc wobec dzieci, kobiet i zwierząt, źródła i wykładnia prawa UE, etyka zawodów prawniczych.