SSR Zbigniew Miczek

Pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.