Bestseller

Prawo o notariacie. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 339,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.) Komentarz zawiera autorską analizę przepisów, prowadzoną z wykorzystaniem najważniejszej i najbardziej aktualnej literatury przedmiotu oraz orzecznictwa. Uporządkowana... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.)

Komentarz zawiera autorską analizę przepisów, prowadzoną z wykorzystaniem najważniejszej i najbardziej aktualnej literatury przedmiotu oraz orzecznictwa. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury ułatwiają praktykom znalezienie rozwiązań problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie własnego stanowiska.

Ponadto komentarz uwzględnia najnowsze orzecznictwo i doktrynę, a także wszystkie zmiany legislacyjne, w tym m.in. dotyczące:

 • zasad działania i zakresu odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego ‒ zmiany zostaną wprowadzone 1.7.2022 r. na mocy ustawy z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177);
 • obowiązku posiadania przez notariusza adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, zdecydowano się wprowadzić powyższy obowiązek dla prawniczych zawodów zaufania publicznego, pośrednio wprowadzono więc obowiązek elektronicznej komunikacji na linii podmioty publiczne – zawód zaufania publicznego ‒ zmiany zostaną wprowadzone z dniem 5.10.2021 r. na mocy ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.);
 • rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, wprowadzającej do obrotu prawnego nowego typu spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Po wprowadzeniu tych przepisów notariusz będzie mógł zawrzeć z prostą spółką akcyjną umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy tej spółki – zmiany zostały wprowadzone z dniem 1.7.2021 r. na mocy ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.);
 • utworzenia przez Krajową Radę Notarialną Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ‒ zmiany zostały wprowadzone z dniem 1.7.2021 r. na mocy ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.).

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnień zawartych w ustawie dotyczących:

 • ustroju notariatu:
  • przepisy ogólne (m.in. kompetencje, podatki, rejestr kancelarii);
  • powoływanie i odwoływanie notariuszy (m.in. kwalifikacje, odstępstwa od wymogów, ślubowanie);
  • obowiązki i prawa notariuszy (m.in. tajemnica, dodatkowe zatrudnienie, niemożność pełnienia obowiązków);
  • samorząd notarialny (m.in. organy izby notarialnej, walne zgromadzenie, kompetencje);
  • nadzór nad notariatem i odpowiedzialność notariuszy za szkody (m.in. notariusz powołany do nadzoru, wykonywanie nadzoru, sprawozdawczość);
  • odpowiedzialność dyscyplinarna (m.in. kary, przedawnienie, sądy dyscyplinarne);
  • aplikanci i zastępcy notarialni (m.in. kwalifikacje, egzamin wstępny, zespół do przygotowywania pytań testowych).
 • czynności notarialnych:
  • przepisy ogólne (m.in. rodzaje czynności, sposób dokonywania, odmowa dokonania czynności);
  • tryb dokonywania czynności notarialnych (m.in. stwierdzenie tożsamości, przechowywanie dokumentów, podpisy na aktach notarialnych i poświadczonych dokumentach);
  • akty notarialne (m.in. treść, repozytorium, obowiązek odczytania przed podpisaniem);
  • akty poświadczenia dziedziczenia (m.in status osoby zainteresowanej, protokół dziedziczenia, otwarcie i ogłoszenie testamentu, Rejestr Spadkowy);
  • europejskie poświadczenia spadkowe (m.in. odpowiednie stosowanie przepisów o sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, zażalenie, wypis protokołu obejmującego sprostowanie, zmianę lub uchylenie);
  • czynności dokonywane na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (m.in. pouczenie, akt powołania zarządcy sukcesyjnego, protokół odwołania zarządcy sukcesyjnego);
  • poświadczenia (m.in. poświadczenie daty, stwierdzenie zgodności, poświadczenie o życiu);
  • protokoły;
  • protesty;
  • przyjmowanie na przechowanie (m.in. protokół przyjęcia, przyjmowanie papierów wartościowych i pieniędzy);
  • wypisy, odpisy i wyciągi oraz przechowywanie aktów notarialnych (m.in. wypis aktu sprostowanego; elektroniczny wypis aktu notarialnego);
  • rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej (m.in. umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy).

Prezentowany tytuł skierowany jest przede wszystkim do notariuszy, zastępców notarialnych, a także aplikantów notarialnych. Ponadto jest on skierowany do wszystkich osób mających na co dzień związek z czynnościami notarialnymi, które chciałyby pogłębić wiedzę z tego zakresu.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 10 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2022 r.  i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Prawa o notariacie,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu spółek handlowych,
 • Ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
 • Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1040
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1640 g
 • ISBN: 978-83-8235-638-0
 • EAN: 9788382356380
 • Kod serwisu: 00919600

Kategorie

Tagi