Grzegorz Mikołajczuk

Notariusz, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.