Grzegorz Mikołajczuk

Notariusz w Gorzowie Wielkopolskim, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Polskiego Instytutu Notarialnego. Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów notarialnych. Autor publikacji naukowych.